Klímák

Napjainkban mind a komfort-, mind az ipari légtechnikai rendszerek fontos feladatot látnak el. Segítségükkel az épületek helyiségeiben olyan légállapotot hoznak létre, mellyel biztosítható a benntartózkodó személyek kellemes hőérzete, vagy a telepített technológia problémamentes működtetése. Fontosságukra és jelentőségükre jellemző az a becslés, mely szerint az EU energiaigényének mintegy negyede jelenik meg az épületek légtechnikájával kapcsolatosan.

Következésképpen egyre nagyobb hangsúlyt kap a légtechnikai rendszerek alapvető egységeinek energiatakarékos tervezése és üzemeltetése. Ilyen alapvető egységek a a szellőző gépházak, a légcsatorna hálózatok és a kiszolgált, vagy szellőztett terek.

A légtechnikai rendszerek fejlődésük során egyre magasabb követelményeket elégítenek ki, következésképpen a légcsatorna hálózatokkal kapcsolatosan is fokozódnak a követelmények.